Referat 27. februar 2020

Ramsømagle vandværk generalforsamling

27. februar 2020 kl. 19 i Ramsømagle forsamlingshus

  1. Valg af dirigent

Karin blev foreslået og valgt

  • Valg af protokolfører

Mia blev foreslået og valgt

  • Beretning ved formanden

Ramsømagle Vandværk  beretning for 2019

Der var et vandforbrug ude hos forbrugerne på 19072 ca 100 m3 filterskyl i 2019.

2018 udpumpede vi 21550 m3  fald på 2478 m3.

111 m3 købt i Gadstrup grundet reparationer og skyld af ledning fra Gadstrup til Ramsøbakken, skyldes grundet at der ikke er forbrug på det stykke.

Grundvandsmåleren der blev monteret i 2018 var ikke retvisende og er blevet ombyttet i 2019, det er dermed lidt uklart, hvor meget vi reelt har oppumpet i 2019.

Der har ikke været  vandspild i 2019, de indkomne måleraflæsninger giver faktisk et større tal end vores måler ud til forsyningsnettet siger.

Vi døjer en del med uklare målerdata, dem som i skal indberette ved gennem Fors.

Vi er nød til at sætte nogle forbrugere i beregnet ” forbrug”

Vi har taget det skridt, at vi vil høre, på et møde med Fors her i marts, om de kan  tilbyde en måler ordning, altså måler med fjernaflæsning, de har da en del i Roskilde og har hele maskineriet til fjernaflæsning og så må deres stor indkøb af målere, give anledning til en vis rabat.

Vi er et lille vandværk og et system til fjernaflæsning vil være kostbart for 132 aftagere og der er også nogle personer der skal betjene det.

Vedligeholdelse af vandværket, vi har gennemført for nogle år siden, har været godt, tilsynet har ikke nogen bemærkninger og vandkvaliteten er i top.

De 3 ventiler i  filterbassinerne er gamle og rustne og trænger til udskiftning.

Der har også  i 2019 været behov for nogle små reparationer og vedligehold.

Valget for nogle år siden af ” Stege Revision” som samarbejdspartner, indenfor bogholderi, opkrævning og revision er vi godt tilfredse med, arbejdet er i orden og prisen ligeså.

Der er meget snak om afkalkning af vandet, især her på østsjælland hvor vandet er særdeles kalkholdig, der er et vandværk på Stevns der prøver et nyt anlæg for kalk- filtrering og Hofor køre en test  i Brøndby kommune. Det er forskellige måder at frafiltrere kalk på, hvad der er bedst må vise sig.

Der er nogle som køber et anlæg til private husholdninger, man skal dog være opmærksom på prisen og vedligeholdelsen. Det skulle især hjælpe på jeres husholdningsmaskiners holdbarhed og fx toiletter og vandhaner.

Roskilde vandråd er alle private vandværker og Fors de tager sig af kontakten til kommunen i forskellige sager og afholder orienteringsmøder for vandværkerne. Rådet kan også være behjælpelig i særlige situationer.

Fx er der i øjeblikket en stor debat om rent vand i den nordlige del af kommunen.

Kommunen vil gerne blande sig og ønsker, at vandværkerne slår sig sammen, for at blive mere robust vedrørende levering af rent vand.

Det er jo private vandværker og nogle er for et stort anlæg og andre det modsatte.

Der bliver mange udfordringer fremover, kommunen skal udpege beskyttelseszoner omkring kildepladser ( boringer).  Kommunen er dog ikke kommet i gang i nu grundet manglende medarbejdere og de vil ikke ansætte grundet dårlig økonomi.

Det er skidt grundet, at den forhenværende miljøminister gav kommunerne og vandværkerne 2 år til at udarbejde frivillige aftaler og nu er der snart gået et år.

Hvis og når de udpegede BNBOer foreligger kommer det helt store spørgsmål, hvem skal betale og kan de små selvstændige vandværker klare dette, selv et lidt større værk kan blive udfordret.

Der er jo nogle der skal have en erstatning for begrænsninger på deres jord, selv om staten og taksationskommisionerne lægger op til små erstatninger pr m2 fx nogle steder kr. 5-6.

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen, kasseren og forbrugerne for god opbakning til vandværket.

Mvh.

Anders Nielsen

Formand.