Generalforsamling 25.5.2021

Der indkaldes herved til generalforsamling i Ramsømagle Vandværk tirsdag d. 25. Maj 2021  kl. 19.00 i Ramsømagle Forsamlingshus.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Beretning ved formanden.
 4. Debat, godkendelse af beretningen.
 5. Regnskab og budget.
 6. Debat, godkendelse af regnskab, budget og takstblad.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelsen. På valg er Anders Nielsen
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Evt

        Med venlig hilsen bestyrelsen.          Anders Nielsen