Generalforsamling

Ramsømagle Vandværk
Generalforsamling d. 28.2.2019 i Ramsømagle Forsamlingshus.

1. Valg af dirigent. Ole hjuler Sørensen
2. Valg af protokolfører. Kirsten Sørensen.
3. Beretning ved formand Anders Nielsen. Se afsnit med beretning.
4. Debat, godkendelse af beretningen. Beretningen blev godkendt.
5. Regnskab og budget. Regnskabet blev fremlagt af formanden og godkendt af forsamlingen.
6. Debat, godkendelse af regnskab, budget og takstblad.
Under debatten kom emnet målerbidrag på 175 kr. pr måler eller kr. 23100,00 frem.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag. Målerbidraget træder i kraft pr 1-10-2019.
Regnskab, budget og takstblad blev godkendt af forsamlingen.
7. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelsen: på valg er Jens Erik Larsen, som modtog genvalg.
9. Valg af suppleant: Keld Nielsen modtog genvalg.
10. Valg af revisor: ole Sørensen modtog genvalg.
11. eventuelt: Der kom et spørgsmål fra forsamlingen angående afkalkning af drikkevand. Formanden konkluderede at problematikken omkring kalkindhold i drikkevand løses af den enkelte forbruger.
Formanden takkede forsamlingen for aktiv deltagelse under generalforsamlingen.
Referent Kirsten L. Sørensen Formand Anders N