2019 Budget

    RAMSØMAGLE  VANDVÆRK  
             
    FORSLAG TIL BUDGET 2019  
             
INDTÆGT:         DRIFT BIDRAG:
            kr
132 Fast bidrag 900 kr   118.800 kr
1 husstand a 315 Kr.         kr
132 Måler bidrag 175 kr   23.100 kr
124 husstande  100 – 250 m3.          
15.500 m3 a 7 kr   108.500 kr
1 husstand a 315 Kr.       315 kr
3 husstande 251 – 400 m3.          
1000 m3 a 6 kr   6.000 kr
             
1 husstand over 4000m3          
4000 m3 a 4     16.000 kr
Grøn afgift SKAT             
19000 m3 a 7,96     151.240 kr
Indtægt i alt         423.955 kr
             
Kasse og Bankbeholdning 1/1          
I alt            
             
             
UDGIFT:         DRIFT:  
vedligeholdelse/anlæg       20.000 kr
Rørbrud m.v.         15.000 kr
Måler udg.         10.000 kr
Aflæsning-data fra Fors       3.500 kr
ScanNet, Hostmaster       2.500 kr
Danske Vandværker       5.300 kr
Tryk         250 kr
Eurofins         15.000 kr
Fore. Vandværker forsikring osv       7.500 kr
Godtgø. A.Nielsen         3.750 kr
Godtgø. M. Larsen         3.750 kr
julegaver bestyrelse       650 kr
K. jensen vandværks  passer       20.000 kr
Generalforsamling         3.600 kr
Revision         35.000 kr
Vandråd         500 kr
El Ørsted         24.000 kr
Moms         50.000 kr
Gebyrer         2.300 kr
Diverse         2.000 kr
Nets A/S         3000 kr
Møder         1000 kr
Spildevandsafgift Kommune       3.500 kr
            kr
grøn afgift skat 19000 7,96     151240 kr
Udgifter i alt         383.340 kr
             
Kasse & Bankbeholdning 31/12          
I alt            
             
Balance            
Alle poster er incl. Moms.          
Resultat         40.615 kr
hovedledning fra Ramsøvejen 16 til Ramsøvejen 31, udsat på ubestemt tid