Generalforsamling 27.2.2020

Der indkaldes herved til generalforsamling i Ramsømagle Vandværk torsdag d. 27. Februar 2020  kl. 19.00 i Ramsømagle Forsamlingshus.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af protokolfører.
  3. Beretning ved formanden.
  4. Debat, godkendelse af beretningen.
  5. Regnskab og budget.
  6. Debat, godkendelse af regnskab, budget og takstblad.
  7. Indkomne forslag.

Herved fremsender Grundejerforeningen Ramsøbakkens bestyrelse forslag om at mindst 1 medlem fra Ramsøbakkens bestyrelse skal sidde i vandværkets bestyrelse. Vi ser helst gerne, at der bliver lavet vedtægtsændringer på ovenstående forslag.

           8) Valg til bestyrelsen. På valg er Kurt Jensen

           9) Valg af suppleant

          10)Valg af revisor

          11) Evt

        Med venlig hilsen bestyrelsen.          Anders Nielsen