Generalforsamling

 

Ramsømagle  Vandværk

Der indkaldes herved til generalforsamling i Ramsømagle Vandværk onsdag d. 28. Februar 2018  kl. 19.00 i Ramsømagle Forsamlingshus.

Dagsorden.

1)    Valg af dirigent.

2)    Valg af protokolfører.

3)    Beretning ved formanden.

4)    Debat, godkendelse af beretningen.

5)    Regnskab og budget.

6)    Debat, godkendelse af regnskab, budget og takstblad.

7)    Indkomne forslag.

Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

8) Valg til bestyrelsen. På valg er Anders Nielsen

9) Valg af suppleant

10)Valg af revisor

11) Evt.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Anders Nielsen