Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde i Ramsømagle Vandværk torsdag den 16 februar kl. 19.30

Revision af regnskab.

Ulf Sjødahl og Ole Sørensen er indkaldt.

Møde: dagsorden

1.Generalforsamling d. 23 feb:

Dagsordenen godkendt. På valg er Kurt Jensen. Der skal vælges suppleant og revisorer.

2.Takstblad:

Nyt oplæg blev gennemgået, ændringen er mere en overførsel på et standart ark, end en egentlig ændring.

3.Årsrapport:

Årsrapporten er revideret af HR Revision og af Ole Sørensen og Ulf Sjødahl.

4.Budget:

Budget blev godkendt med en stigning af vandafgiften på ca 15% pr m3.

Mia renskriver budget.

5.Stillingtagen til forslag om “køb” af ydelser der kan hjælpe kassereren tidsmæssig.

Fx opkrævninger, bogføring ,løn, rykkere og kartotek.

Mia, som er ny kasserer ser på mulighederne.

6.Evt:

Afskedsgave til Arne Hansen drøftet. Gavekort og vin vedtaget.

Arne Hansen har været i bestyrelsen og varetaget kasserer jobbet i 30år.

Mvh

Anders Nielsen

Kurt Jensen

Jens Erik Larsen

Mia Larsen