Regnskaber 2016

 

 

Meddelelse fra formanden

I det følgende vises de første 7 sider af udkastet til regnskab for 2016 for drøftelse ved generalforsamlingen

Regnskabet er revideret den 16. februar 2017 og er godkendt.

Det nuværende udkast vil blive afløst af den endelige årsrapport på generalforsamlingen den 23. februar 2017.