Budget 2016

RAMSØMAGLE VANDVÆRK  A.M.B.A.
FORSLAG TIL BUDGET 2016
INDTÆGT: DRIFT BIDRAG ANLÆGS BIDRAG
118 husstande  a  900 Kr. 106.200 Kr.
1 husstand a 315 Kr. 315 Kr.
114 husstande  100 – 250 m3.
12.000 m3  a 6, 00 Kr. 72.000 Kr.
3 husstande 251 – 400 m3.
1000 m3 a 5, 25 Kr. 5.250 Kr.
1 husstand 4500 m3 a 3, 50 Kr. 15.750 Kr.
Grøn afgift SKAT 18.000 m3. a 7, 81 Kr. 140.580 Kr.
I alt 233.580 Kr. 106.200 Kr.
Indtægt i alt 339.780 Kr.
Kasse og Bankbeholdning 1/1 631.885 Kr.
I alt 971.665 Kr.
UDGIFT: DRIFT ANLÆG/VEDLIGEHOLDELSE
Drift 45.000 Kr.
vedligeholdelse/anlæg 110.000 Kr.
PBS/Porto/Annonce 3.000 Kr.
Løn 14.000 Kr.
Vandværksforening/Forsikring 9.500 Kr.
Generalforsamling/Møder 5.500 Kr.
Moms 30.000 Kr.
Vandanalyser 10.000 Kr.
EL & Co2 afgifter 8.000 Kr.
Spildevandsafgift Kommune 2.800 Kr.
Grøn afgift SKAT 15500 m3 a 8,16 Kr. 140.580 Kr.
I alt 268.380 Kr. 110.000 Kr.
Udgifter i alt 378.380 Kr.
Kasse & Bankbeholdning 31/12 593.285 Kr.
I alt 971.665 Kr.
Balance 971.665 Kr. 971.665 Kr.
Alle poster er incl. Moms.
I de 110.000 Kr. til anlægsudgifter, er derberegnet 80.000 Kr. til den kommende renovering af
hovedledning fra Ramsøvejen 16 til Ramsøvejen 34 B, som vi forventer at foretage i 2018-2020.