Bestyrelsen for vandværket  

Se ny side med analyserapporter per 2.4.2020    

Formand: Anders Nielsen, Ramsøvejen 3, Ramsømagle, 4621 Gadstrup – tlf. 46191319E-mail er: mea03@mail.tele.dk

Kasserer: MiaDahlgaard Jensen, Ramsøvejen 11, 4621 Gadstrup tlf. 29283794 – Mail: mbj.maskin@mail.tele.dk

Kurt Jensen, Ramsømaglevej 62, Ramsømagle, 4621 Gadstrup, Tlf, 28332018/43542827

Jens Erik Larsen, Ramsøvejen 29, Ramsømagle, 4621 Gadstrup, Tlf, 46190981

Revisorer:

Ole Sørensen, Syvholmevej 3, 4130 Viby Sj., Tlf. 46193748

Nye analyser 22.11.2018

 2009 sæby og div 112

Regnvandstank har fået en indvendig behandling og det forventes at den kan holde 10 år mere.

De 3 filtre, som råvandet løber igennem inden udsendelse til forbrugerne er skiftet.

Der er opsat en nyt iltningstårn, hvor vandet passerer igennem inden det når til filtrene.

Værket er ført op “to day” hvad angår lovkrav til et vandværk.

Der er opsat udstyr til en forbedret rensning af filtrene.

Vandværksbygningen har fået nyt klinke gulv

Der er ved at blive opsat rumdeling af vandværket, så der bliver en  zone opdeling med en indgang og derefter dør ind til selve behandlingsanlægget.

Kurt Jensen har overtaget den daglige drift af værket efter Steen Rasmussen

        Forsyningssikkerhed:  Ramsø Vandværk er ringforbundet med Gl. Gadstrup

Medlemsskab: Ramsø Vandværk er medlem af foreningen F.D.V Foreningen af Vandværker i Danmark og er medlem af Roskilde vandråd, som er en forening af kommunale og private vandværker i Roskilde kommune.

Forsikringer: Ramsø Vandværk er forsikret i henhold til produkt ansvar og medarbejdere

Beredskabsplan: Ramsømagle Vandværk har udarbejdet en beredskabsplan. Planen er ikke offentlig, men kan sættes i kraft ved henvendelse til bestyrelsen eller kassereren.

Flytte meddelelse: Henvendelse til kasserer

        Vandspild: Ved mistanke om vandspild, skal der ske henvendelse til bestyrelsen.